ik zoek een accountant.com

Jouw accountant

Je onderneemt en alles gaat crescendo. Je groeit en groeit en er lijkt geen eind aan je succes te komen. Maar ondertussen wordt je focus je handicap, je groei een valkuil en je onderneming een zware last. Tenminste… als je de groei van je zaak niet regelmatig onder de loep neemt en het geheel in een groter verband wilt zien. Organisatorisch, financieel, juridisch en belastingtechnisch. Dat is het moment waarop je met je vragen niet meer bij je boekhouder terecht kunt. Dan is het raadzaam om eens een accountant te raadplegen.

Groot en klein

Een accountant is een zakelijke dienstverlener die als hoofdwerkzaamheid accountancy heeft.

De bekendste accountantsorganisaties in ons land zijn de ‘Grote Vier’: Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG. Zij bedienen grote en multinationale bedrijven. Hun prijzen zijn daar ook naar.

Als jij als ZZP’er of MKB’er een accountant zoekt, dan ben je bij deze Grote Vier aan het verkeerde adres. Te duur, te log en te arrogant. Gelukkig zijn er tal van kleinere accountantskantoren en zelfstandige accountants. Hun diensten en tarieven zijn wel afgestemd op ZZP’ers en het MKB.

Het accountancy werk

Je accountant maakt jaarrekeningen op, controleert ze en voert financiële administraties uit. Maar vooral adviseert hij je over financieel-economische aangelegenheden en over zaken op juridisch en fiscaal terrein.

Controle

Doel van de accountantscontrole van een jaarrekening is het verschaffen van zekerheid over de getrouwheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers enz. de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen.

De accountant legt zijn of haar oordeel vast in een controleverklaring. Deze verklaring is verplicht bij de jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen, waaronder beursgenoteerde bedrijven,  en overheidsorganisaties zoals gemeenten. Hij kan hierin allerlei bevindingen melden aan de leiding van de organisatie in de vorm van een accountantsverslag of een management letter. Ook controleert hij andere (financiële) rapportages waarin verantwoording over iets wordt afgelegd, bijvoorbeeld een milieuverslag of een subsidieafrekening.

Samenstellen

Als een accountant een jaarrekening opmaakt, voegt hij er een samenstellingsverklaring bij. Hij heeft de jaarrekening dan niet gecontroleerd en kan dus geen zekerheid geven dat de jaarrekening juist en volledig is. Zijn of haar deskundigheid en beroepsvoorschriften zorgen er echter voor dat het samenstellen van de jaarrekening op kwalitatief hoog niveau gebeurt.

Advies

Jouw accountant is een gekwalificeerd adviseur op een breed terrein, onder meer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden. Zijn brede financieel-economische kennis maakt jouw accountant tot een soort van huisarts voor je onderneming, die je waar nodig kan doorverwijzen naar de specialist die in jouw geval nodig is.

Als je accountant de administratie voert en/of de jaarrekening opmaakt is deze natuurlijke adviesfunctie geen enkel probleem. Maar wanneer je accountant officieel als adviseur optreedt, dan zou de onafhankelijkheid wel eens in het geding kunnen komen. Omdat je accountant iets zou moeten controleren wat hij zelf heeft geadviseerd. Of omdat jij als cliënt dan zou kunnen dreigen om de vaak lucratieve adviesopdrachten niet meer door hem te laten uitvoeren. Daarom is in veel landen deze dubbelrol als controleur en adviseur gesplitst.

Fiscale en juridische adviezen

Accountantskantoren hebben vaak fiscalisten in dienst. Het opmaken van de belastingaangifte ligt immers in het verlengde van de jaarrekening, omdat deze laatste als uitgangspunt voor de aanslag moet worden genomen. Grotere accountants hadden vroeger ook wel consultancy afdelingen en advocaten onder hun hoede. Sinds de verscherpte wetgeving die belangenverstrengeling moet tegengaan, is deze situatie niet meer houdbaar. Gevolg is dat veel advocaten hun eigen accountantskantoren oprichten.

 

Accountant beschermd beroep

In tegenstelling tot boekhouder is voor het beroep van accountant een speciale opleiding nodig. In Nederland en België is het voeren van deze beroepstitel dan ook wettelijk beschermd. Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van accountants. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de accountantswerkzaamheden door standaarden op te stellen. De nationale beroepsorganisaties hebben zich internationaal verenigd in de International Federation of Accountants (IFAC) (link https://www.ifac.org/).

In Nederland is het accountantsberoep geregeld in de Wet op het accountantsberoep, die één regeling treft voor de twee soorten accountants die Nederland kent, RA’s en AA’s. Op 11 december 2012 is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 januari 2013 zijn NOvAA, de organisatie voor de AA’s, en NIVRA, de organisatie voor de RA’s, gefuseerd tot de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) (link https://www.nba.nl). Samenwerking tussen de twee organisaties was er overigens al jaren.

Meer over accountants vind je uiteraard op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Accountant